fbpx

חולדות/עכברים

חולדה נוברגית

מאפיינים: אורכה 18-25 ס״מ ואורך הזנב 15-20 ס״מ. צבע הפרווה הוא חום-אפור.

נזק לרכוש: ציוד חשמלי, כבלי חשמל, כרסום תעלות אוורור, מזון ועוד.

נזק לבריאות: מעביר מחלות כמו טיפוס המעיים וסלמונלה, וסימפטומים כמו חום, חולשה, צמרמורות ועוד.

מקום הימצאות: בורות ביוב, מחילות באדמה, גגות רעפים, עצים ועוד.

סיבות הגעה: מזון ומקום מסתור.

טיפול מנע: ניקוי חצרות, הקפדה שמערכות הביוב יהיו תקינות ולא שבורות, תיקון ברזים דולפים, פחי אשפה סגורים, איסוף מזון חתולים לאחר האכלה.

טיפול: מלכודות, פיזור פיתיונות מורעלים במערכות הביוב ובמחילות.

 

עכבר הבית

מאפיינים: אורכו 9 ס״מ . צבע הפרווה אפור.

נזק לרכוש: ציוד חשמלי, כבלי חשמל, כרסום תעלות אוורור, מזון ועוד.

נזק לבריאות: מעביר מחלות כמו טיפוס המעיים וסלמונלה, וסימפטומים כמו חום, חולשה, צמרמורות ועוד.

מקום הימצאות: בורות ביוב, מחילות באדמה, גגות רעפים, עצים ועוד.

סיבות הגעה: מזון ומקום מסתור.

טיפול מנע: ניקוי חצרות, הקפדה שמערכות הביוב יהיו תקינות ולא שבורות, תיקון ברזים דולפים, פחי אשפה סגורים, איסוף מזון חתולים לאחר האכלה.

טיפול: מלכודות, פיזור פיתיונות מורעלים במערות הביוב ובמחילות.

הזמנת מדביר ONLINE

1
פרטי המזמין
3
סוג הנכס
2
מזיקים
4
תאריך ושעה
5
סיום

מקרי חירום

לרשותכם 24/7 קו טלפון לכל בעיה