fbpx

תיקן גרמני

מאפיינים: אורכו של הבוגר 0.5-2.5 ס"מ. צבעו חום בהיר, 2 פסים כהים ובולטים על גבי הפרק הראשון של החזה. פעיל ומתרבה במשך כל השנה.

נזק לרכוש: בעיקר למוצרי מזון.

נזק לבריאות: עלולים לגרום למחלות מעיים (כתוצאה מזיהום המזון).

מקום הימצאות: מטבח, אמבטיות ומקומות חמים כגון: תנורים, ציוד חשמלי, מחסנים ועוד.

סיבות הגעה: חיפוש אחר מקומות חמים למסתור ושאריות של מזון אורגני.

טיפול מנע: הדברה רטובה, ג׳לים (במקרים קלים), מלכודות ואבקות.

תדירות טיפול המנע: במקרה של עסקי מזון, בהנחה שהמקום נקי, פעם בחודש. במקרים של מקומות גדולים או בעייתיים, 2-4 פעמים בחודש.

טיפול: הדברה רטובה, ג׳לים, מלכודות דבק ואבקות.

הזמנת מדביר ONLINE

1
פרטי המזמין
3
סוג הנכס
2
מזיקים
4
תאריך ושעה
5
סיום

מקרי חירום

לרשותכם 24/7 קו טלפון לכל בעיה