fbpx

פרעושים

מאפיינים: החתול והכלב ידועים כפונדקאים כאשר הפרעוש חי עליהם כטפיל וניזון מדם. אורכו כגודל ראש סיכה וצבעו שחור. לפרעוש יכולת קפיצה אדירה.

נזק לרכוש: אין

נזק לבריאות: עקיצות בעיקר ברגליים (לילדים קטנים עקיצות גם בבטן ובגב)

מקום הימצאות: חצרות , מקלטים, מחסנים, דירות והיכן שנמצאים בעלי חיים.

סיבות הגעה: בעלי חיים – המלטות, פגרים ובע"ח שאינם מטופלים. קיימים מצבים בהם מתרחשת המלטה בחצר ופרעושים נכנסים לדירה כטרמפיסטים ע"י קפיצה על העוברים והשבים.

טיפול מנע: שאיבת שטיחים, מיטות, ספות וטיפול בבעלי החיים.

טיפול: ריסוס רטוב+ מוסת גידול igr

הזמנת מדביר ONLINE

1
פרטי המזמין
3
סוג הנכס
2
מזיקים
4
תאריך ושעה
5
סיום

מקרי חירום

לרשותכם 24/7 קו טלפון לכל בעיה