fbpx

נמלים

מאפיינים: ישנם מספר סוגים של נמלים (מוריה פרעה, אש, בנאית ישראלית) כך שכל אחת בעלי סממנים שונים.
נזק לרכוש: נזק למזון.
נזק לבריאות: נמלי האש עלולות לעקוץ אנשים ובע״ח, גורמות לצריבות וכוויות ועלולות לפגוע בקרנית העין. יתר סוגי הנמלים אינם גורמים נזק בריאותי.
מקום הימצאות: תת קרקעי, אחרי פנלים, קרמיקה, שקעי חשמל ועוד.
סיבת הגעה: חיפוש אחר מקומות קינון חמים ולחים, חיפוש אחר מזון.
טיפול מנע: לסגור ע״י סילקון פתחים וסדקים בקירות, השמדת קיני נמלים, ריסוס רטוב וג׳לים.
תדירות הטיפול מנע: כל חצי שנה.
טיפול: ריסוס רטוב, ג׳ל המשלב פורמון ומלכודות פרומון, גרגירים בחצר ואבקה.

הזמנת מדביר ONLINE

1
פרטי המזמין
3
סוג הנכס
2
מזיקים
4
תאריך ושעה
5
סיום

מקרי חירום

לרשותכם 24/7 קו טלפון לכל בעיה