fbpx

בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים

בשנים האחרונות, גוברת המודעות לכך שיש לשמור על חיי אדם בכל הקשור לענף התעשייה והבנייה. זאת בעקבות מקרים רבים בהם שפורסמו על תאונות עבודה בתחום אשר קיפחו את חייהם של עשרות עובדים בשנים האחרונות. על מנת להקטין את האבידות בנפש, לאחרונה גובר הצורך שיהיו יותר אנשים שמוסמכים כממונה בטיחות. אנשים אלה, ידעו יותר לגבי הסכנות הקיימות בענפי הבנייה, כמו עבודה בגובה, עבודות עם אש, ובנוסף לכך, בזכות העבודות המתרבות עם הגז הטבעי, נהיה צורך בממונה בטיחות עם חומרים מסוכנים. יתרה מזאת, קיום יש חוק אשר מחייב ארגונים לפעול לתקנות, ועל ממונה בטיחות לאכוף ולוודא שאכן מקיימים את התקנות הנדרשות. לצערנו תקנות אלה נכתבו בדם, ועל כן החשיבות באנשים אלה. 

מה ממונה בטיחות עם חומרים מסוכנים צריך לדעת? 

חומרים מסוכנים כשמם כן הם, מצריכים התייחסות שונה לגבי העבודה איתם לעומת חומרים רגילים ומוכרים. ממונה בטיחות המשגיח על חומרים מסוכנים צריך לדעת שחומרים אלה עלולים לגרום לבעיות חמורות בקרב אנשים שנחשפים אליהם. חשיפה שיכולה לבוא עם מגע, התזה, נשימה או בליעה. לכן בקורס ובהשתלמויות הייעודיות לו בהתמחות עם חומרים מסוכנים, עליו להיות בקיא בחומרים, וכך יוכל להתנהל בצורה חכמה, נכונה ויעילה עם החומרים. נכון להיום ישנה חלוקה של סוגי החומרים ל-9 קבוצות סיכון: גזים, חומרי נפץ, נוזלים דליקים ומוצקים, חומרים שמסרטנים, קרינה וחומרים קורוזיביים. 

איך חומרים מסוכנים עלולים לחדור לגוף? 

חוץ מסוגי החומרים המסוכנים שיש, ממונה בטיחות לחומרים מסוכנים חייב לדעת את הדרכים בהן הם יכולים לחדור לגוף. בדרך השכיחה ביותר היא באמצעות שאיפה, חומרים כמו אצטון ומתילן כלוריד  הם בין הדוגמאות לחומרים אלה, שעלולים להיות קטלניים בעת שאיפה. דרך נוספת שיכולה לחומרים מסוכנים לחדור היא באמצעות בליעה, אף שהיא פחות שכיחה. למרות זאת, חומרים כמו מי חמצן ואלכוהול איזופרופיל עלולים להיבלע באמצעות עישון או אכילה עם ידיים מזוהמות. אפשרות אחרת שחומר מסוכן יחדור לגוף זה באמצעות מגע ישיר, לכן יש צורך בעבודה עם כפפות מתאימות עם כל חומר המוגדר כמסוכן, ועל הממונה בטיחות לחומרים מסוכנים יש את האחריות לוודא שאכן כל העובדים מוגנים. 


בעל עסק או חברה יקר, במידה ויש תחתיך מעל ל-50 עובדים, יש לך את החובה שיהיה ממונה בטיחות לחומרים מסוכנים או כל עבודה שיכולה לסכן את העובדים שלך. אי מילוי תקנות אלו עלולים לגרום לקנסות, ואף למאסר, לכן הקפד על החוקים, והימנע מקיפוח חיי אדם.

הזמנת מדביר ONLINE

1
פרטי המזמין
3
סוג הנכס
2
מזיקים
4
תאריך ושעה
5
סיום

מקרי חירום

לרשותכם 24/7 קו טלפון לכל בעיה